Inget Holjeflytet. 2017

Holjeflytet 2017 finns inte med på Holje Marknad.

Det hade blivit ett 20-årsjubilem i år om inte sommarpyromanen ändrat på våra planer.  Vi hade         våra 2 500 plastankor tillsammans med OK Vilse 87 och deras inventarier och utrustning för skidverksamheten.  Våra ankor förvarades på samma sätt ,såsom säd och grödor gjorde förr. Uppe på sädesmagasinet i ”Ryssa-Pellens” stora ladugård hängde 30 stora plastsäckar med ankor i bindgarnsnöre på de kraftiga takbjälkarna. De hängde som kläder i en garderob. Det försvårade för alla möss som ville komma åt ankorna. Medlemmarna i Lions club hade årlig numrering av ankor några veckor före Holje Marknad. Kl. 8.00 samlades man i den stora logen och under gemytliga former tog man bort de gamla nummerlapparna och ersatte med nya. Efter en dryg timma fanns 2 000 ankor med nytt nummer i baken och paketerade inför doppet från Storgatan. Efter jobbet blev det frukost i det gröna med kokkaffe ur 5-literskannan.

Fredagen den 26 augusti kl 23.50 brann det i Komperskulla. ”Ryssa-Pellens” stolta  ladugård stod i ljusan låga. Grannarna vaknade till en jätteeldkvast och fyrverkeriknallar när eternit-taket exploderade. Alla inventarier och plastankor försvann. Kvar stod den välmurade grunden med metallrester efter snöskotrar med tillbehör och nybildad bråte. Bara några av de grövsta bjälkarna fanns kvar. En epok tog slut. Ladugården får inte byggas upp igen, den låg nästan under kraftledningen. Efter allt återställandet sparades en liten fin mur kvar. Saknaden efter ”Ryssa-Pellens lada”är stor.

Lion Lars-Erik