Holje Markat

HAJLE MAAKAT (på Villand-Västra Blekinge dialekt) Dikten om Hajle maakat (Holje marknad) är skriven av Axel Svensson. Han föredrog att uppträda under artistnamnet Axel de la Nietze. Han föddes 1878 och växte upp i Nyteboda med omgivningar. Från unga år fram till 1935 arbetade Axel sig fram över stora delar av världen. Vid hemkomsten bosatte han sig i samhället Immeln. Det skrivna ordet följde honom hela livet. Efter hemkomsten blev han snabbt en lika flitig som aktad bygdeskildrare. År 1939 lät han trycka sin enda bok SVART GRANIT, Berättelser från Stenbäraland. I denna bok föddes dikten om Holje marknad, ett mästerstycke i den svåra konsten att skriva på dialekt.

Da va ajn stoa höjtisda na Hajle maakat skulle va, då ble da liv o röra, då täpptes alla dööra. Då ble haenda stua tom - fö alla väja gaa te Rom saavajl som maakasplassen, sa gamle Schäjte-Massen, o däa feck Sissa selkeschal å Åga-Nessa Jössa Kal, o limenad i tältet som sto där ud på fältet. O Hanna feck na salmebog å Renlis-Schän i Myllekrog, sin åd daj sackapinna tes bugarna ble stinna. O Backa-Johan köpte krus o lajjaskrällen fö sett hus, sin bjö han in sin käring te Hölmens på förtäring. O däa va fölk som konne spå, o anra sto o lyddes på, o alla tjöbte järna ajt koat mä lyckans stjärna. Affäranna di jinge bra, o däa va allt ajn velle ha: ba studa, tjö o hajsta, o allting å daj bajsta. O däa va väsen, sånn o staj, mä prad o glams o trevlett skaj, o maakasgåva tjöptes o framtisplanar stöptes. Påättemeddan ble da tjiv o slassmål o ajjt rackarliv - fö kaara vell fösöga o slåss na daj fått jöga. O Gammalstörpa boa kom o sloss mä fölk fraa Asarom o Villan da ga Jyne ajjt lett o bloet tryne. Men sajnafölket jöll ihob o tjoade mä höja rob, saa innet främmat toa te slåss mä Jämseboa. Saa kom da riannes polis - men di feck stryg på kaaravis å Söna-Jonas hera som jeck o finkulera Na Jämse länsman kom te schuss mä fjäringsmän i sin karuss - di lajaste i Blegen, då ble de slud me legen. Paa slassmål satte di ajjt stopp o hoddna fyllade di opp, o tosinnan tröttna ajjt sticke framöd nöttna. Nu ä da inte som förud fö Hajle maakad daa äslud. Ja,alltin haa ajn ajnne saa gaa daa haar ajn vajnne