Skänkta medel

Klicka på utropstecknet först på raden för mer information.

Lokalt53 640 kr
AA:s verksamhet i Olofström10 000 kr
Äldreomsorgen10 000 kr
Julhjälpen i Olofström2 000 kr
Kickis ”julfirande för ensamma”3 000 kr
Kvinna med två barn från Olofström5 000 kr
Kvinnojouren i Olofström10 000 kr
Kyrkhultstomtarna12 000 kr
Pensionärer på Västralid1 640 kr


 
Totalsumma:53 640 kr

AA:s verksamhet i Olofström

Ett förslag har inkommit att skänka 10 000kr till AA:s verksamhet i Olofström. Medlen ska användas till ny inredning och inventarier. Klubben beslutade att bifalla ansökan med 10 000kr.