Lions Stipendium: Förslag, Tonsättarna 5000kr. Klubben går på bifall