Olofströms Handbollsklubb till ungdomsläger 4.000 kr