Nationella hjälpkostnader för Lions Baserat på 24 medlemmar den 1/7 betalar vi 11 640 kr från hjälpkassan.