Lions stipendiefond för handikapphjälpmedel 600 kr