Bidrag till transport av kyrkorna hjälpers hjälpsändning till Ingalina i Litauen