Holje Musikklass kommer våren 2019 anordna musikal i Olofström.
Klubben beslutar att bifalla med 5.000 kr