Klubben beslutade att bidra med 400 kr per barn från Olofström.