Beslut att dubblera intäkterna från Matfestivalens intäkter