Församlingshemmet i Gränum erhöll 5.000 kr till inköp av piano