Föräldrarkommittén för synskadade barn i Blekinge 1.600 kr