Ekhagens särskola, yrkesutbildning för utvecklingsstörda 1.500 kr