En familj i kommunen beviljas bidrag till en certifierad assistanshund för
deras barn. Hunden kan följa med barnet i skolan och stödja i olika situationer.