Susekullen har ansökt om bidrag för en Eritrea-kille som har det knapert. Föreståndare Tomislav föreslår att Lions ger ett mat-bidrag på 1000kr.
Klubben beslutade att bifalla med 1000kr