En olycksdrabbad 80-årig kvinna i kommunen beviljas bidrag