Boka plats på marknaden

Information

Bokningsförfrågan kan skickas via förmuläret till vänster eller via post:

OBS!
Vi har störningar i E-Posten !!
Önskar ni boka plats eller upplysningar:  Ring  0706-24 80 55  

Ni kan också nå oss direkt vi Mail på: kansliet@holjemarknad.com

Marknadsplats
Marknadsplatsen är belägen på Idrottsvägen i centrala Olofström på en plats som kallas Dannfältet. Fråga Dig fram när Du kommer till Olofström, alla vet var det ligger.

Öppettider 2024
Fredag 14/6 kl. 16:00-01:00
Lördag 15/6 kl. 10:00-01:00
Söndag 16/6kl. 10:00-18:00.

Entré
Entré: "1 kr ".

Varusortiment
Försäljning av andra varor än de som uppgivits i platsanmälan får ej ske.

Förbjudna varor
All försäljning av slangbellor, ärtrör, ärtpistoler, knivar,kaststjärnor,stinkbomber, serpentinspray eller liknande/jämförbara artiklar airguns mm eller annat som bedöms för ordningen störande är förbjuden.
Vi följer rekommendationer och bestämmelser för Svensk Marknadshandel.  
  https://marknadsdagar.se

 

Livsmedel
Den som saluför eller serverar livsmedel erinras om att ha gällande tillstånd. Kontakta i förekommande fall Miljöförbundet Blekinge Väst. Tel. 0456-816 000 eller www.miljovastvast.se. Livsmedelsförsäljare hänvisas till marknadskontoret på marknadsplatsen vid ankomst till marknaden för information om särskilda behovsutrymmen.

Informationskrav
Det åligger samtliga försäljare att i anslutning till försäljningsplatsen ha en för allmänheten väl synlig information med försäljarens namn, adress och telefonnummer enlig lagen om tillfällig försäljning (1990:1183).

El
El finns framdragen till flera punkter inom marknadsområdet. Det åligger den som önskar använda el att själv hålla sig med förlängningssladd och dylikt samt lampor för att kunna bruka el. 1 uttag för 1 000W/220 V kostnad 100 kronor. Elbehov därutöver skall särskilt anmälas till marknadsarrangören och en extra kostnad uttages härför.

Husvagnar
Husvagnar får ej införas på marknadsområdet utan att tillstånd därtill erhållits av marknadskontorets personal, vilken även anvisar plats för vagnen i mån av tillgänglig plats. El till husvagnar tillhandahålles ej.

Hygien
För försäljarnas personliga hygien har tvättnings- och duschmöjligheter ordnats i den närbelägna Idrottshallen vid vissa tidpunkter. Information härom ges av personalen i marknadskontorets vagn.

Toalett
Toaletter finns utplacerade inom marknadsområdet.

Sophantering
Finns en särskild container för wellpapp samt en för övriga sopor.

Vatten
Färskvatten, drickbart, finns indraget inom marknadsområdet.

Marknadsstånd
Finns fasta stånd om 3 meter samt plats för egna stånd (Lösmeter) 3 löpmeter x 4,5 meter djupa.

Bil bakom
För att få ha bil i anslutning till försäljningsplatsen kvävs att bilen får plats inom den förhyrda ytan och att den förhyrda platsbredden ej understiger 6 meter. Från fordon eller släpfordon utskjutande delar får ej inkräkta på av annan förhyrd plats eller på marknadsområdet i övrigt.

Telefon
Holje Marknad 0706-24 80 55 från kl. 08,00 den 27/5 och marknadsdagarna. 

Anmälan
Anmäl Din ankomst på marknadskontoret vid södra ingången. Personal där anvisar Dig plats och lämnar Dig upplysningar.

VIKTIGT!!!
Marknadsplatsen är en alkohol och drogfri zon     

VÄLKOMNA ATT PROVA FÖRSÄLJNINGSLYCKAN PÅ HOLJE MARKNAD