Presidenten har ordet

Åter dags för Holje Marknad i Olofström som sker i Lions Club Olofströms regi.

 

Lions är en av världens största hjälporganisationer med 1,3 miljoner medlemmar i världen.

Sverige har 11000 medlemmar i 450 klubbar.Medlemmarna engagerar sig ideellt i olika samhälls-och

hjälpprojekt för att göra världen till en bättre värld att leva i.Lions förbättrar livskvaliteten för människor

lokalt,nationellt och internationellt.

Lions är en politiskt och religöst obunden,ideell organisation,med samhällsnyttig inriktning.

Lions fyller 100 år 2017.Det kommer att firas bland annat genom att Lions och dess medlemmar i

 klubbarna gör en jubileumsinsamling,För barn och ungdomar i Sverige,till förmån för barn och unga som

lever under knappa ekonomiska förhållanden.

Det finns många barn och ungdomar i Sverige utan ekonomiska möjligheter att få uppleva gemenskap

 med andra barn, ungdomar och vuxna i lämplig miljö. En del blir kvar i sitt bostadsområde när andra

åker iväg. Därför vill Lions ge dessa barn en möjlighet till ny miljö som ger livskvalitet genom att stödja så

 att de kan exempelvis: Åka på sommarkollo, delta i fritidsaktiviteter och delta i utflykter. 

På Lions hemsida ,www.lions.se kan man se de pågående hjälpinsatserna t.ex.

 Lions hjälpprojekt för syriska flyktingbarn, ”De glömda barnen”

Världens Barninsamling,

Lions har ett världsomspännande program för synvård, Sight First, som botar och motverkar blindhet

 och andra ögonsjukdomar. Över 30 miljoner människor har blivit hjälpta.

Lions vaccinerar barn i fattiga länder mot mässling inom ramen för programmet ”En spruta - ett liv”.

 

I Olofström är vi 26 medlemmar som engagerar sig ,gör en insats o har trevligt tillsammans för att hjälpa

 o glädja andra.Är du intresserad av ett medlemskap så är ni välkommna att kontakta någon av  oss

i de gula jackorna.Tveka inte känn dig  välkommen till oss.Vill du veta mera om våra lokala hjälpinsatser

så finns de på vår hemsida,www.lionsolofstrom.se,och längre bak i tidningen.Lions Club Olofström har

under verksamhetåret lokalt skänkt 95000kr,  nationellt 25500kr och internationellt 35520kr.

Besök gärna marknadens hemsida,www.holjemarknad.com,vi finns även på Facebook.

 

Ta en titt på programmet så ni inte missar något trevligt som händer under marknaden.

Lägg gärna ett bidrag i den frivilliga entren som oavkortat går till Lions hjälpverksamhet.

 

Årets marknad är den 53dje i ordningen och jag vill tacka våra annonsörer,sponsorer,lokala föreningar o

 alla ideella som hjälper Lions att göra marknaden möjlig att genomföra.

 

Till sist vill vi i Lions Club Olofström hälsa alla hjärtligt välkommna till årets Holje Marknad.

Claes Bengtsson

President LC Olofström