Styrelsen Holje Marknad

Vi ställer in Holje Marknad 2021 Vi planerar att återkomma 27-29/5 2022

Steve Axelsson                General

                                         Vice General

Steve Axelsson                Past General

 

Aktivitetskommitté

Patrick Nenonen              Chef

Seth-åke Andersson        Vice Chef

Sven-Åke Kieninger         Fotbollsturnering

Cecilia Dahl                      Sociala medier

 

Byggkommittén

Tony Svensson                Vice Chef+el

Mikael Dahl

Steve Axelsson                Chef

Sinisa Dukanovic           

Lars Sällström                 Ansv damservering,Staket

Horst Gingel

Michaela Gingel

Harald Bauch

Nicole Bauch

Per Gustavsson

Marknad o kassakommittén

Åke Svensson                  Chef ansv fältet

Karl-Evert Andersson      Ansv knallar

Claes Bengtsson             Vice fält o knallar

Claes Bengtsson             Chef ekonomi

Lars-Olle Mattisson

 

PR o Tidningskommittén

Magnus Larsson             Chef

Johan Johansson            Vice chef

Lars Sällström
Patrick Nenonen

Seth-Åke Andersson

Steve Axelsson

Magnus Larsson             Ansv vagnar+tillstånd,Vakter


Nerladdningsbara PDF-filer:

Styrelsen HM 2021