Sméns Baglomma

Smens baglomma är en kultförklarad musikgrupp från nordöstra Skåne som bildades i början på 1990-talet.

Namnet är skånska och betyder smedens bakficka
och är taget enligt egen utsaga för "att ett band måste ha ett
namn". Bandet saknar enligt sig själva en naturlig sångare och det
är därför trummisen får sjunga.

Smens texter handlar till stor del på ett eller annat vis om bir (skånska
för öl), brännvin eller HB, samt om förtäringen av dessa. Även
betydligt mer oskyldiga texter förekommer.

Texterna är väldigt lokalt förankrade och både språket
och platserna som nämns är väldigt lokala till Skåne i allmänhet
och nordöstra Skåne i synnerhet  (särskilt Göinge).