HAJLE MAAKAT (på Villand-Västra Blekinge dialekt)

Dikten om Hajle maakat (Holje marknad) är skriven av Axel Svensson. Han föredrog att uppträda under artistnamnet Axel de la Nietze. Han föddes 1878 och växte upp i Nyteboda med omgivningar. Från unga år fram till 1935 arbetade Axel sig fram över stora delar av världen. Vid hemkomsten bosatte han sig i samhället Immeln. Det skrivna ordet följde honom hela livet. Efter hemkomsten blev han snabbt en lika flitig som aktad bygdeskildrare. År 1939 lät han trycka sin enda bok â€â€œ SVART GRANIT, Berättelser från Stenbäraland. I denna bok föddes dikten om Holje marknad, ett mästerstycke i den svåra konsten att skriva på dialekt.

Da va ajn stoa höjtisda
na Hajle maakat skulle va,
då ble da liv o röra,
då täpptes alla dööra.
Då ble haenda stua tom -
fö alla väja gaa te Rom
saavajl som maakasplassen,
sa gamle Schäjte-Massen,
o däa feck Sissa selkeschal
å Åga-Nessa Jössa Kal,
o limenad i tältet
som sto där ud på fältet.

O Hanna feck na salmebog
å Renlis-Schän i Myllekrog,
sin åd daj sackapinna
tes bugarna ble stinna.
O Backa-Johan köpte krus
o lajjaskrällen fö sett hus,
sin bjö han in sin käring
te Hölmens på förtäring.
O däa va fölk som konne spå,
o anra sto o lyddes på,
o alla tjöbte järna
ajt koat mä lyckans stjärna.

Affäranna di jinge bra,
o däa va allt ajn velle ha:
ba studa, tjö o hajsta,
o allting å daj bajsta.
O däa va väsen, sånn o staj,
mä prad o glams o trevlett skaj,
o maakasgåva tjöptes
o framtisplanar stöptes.
Påättemeddan ble da tjiv
o slassmål o ajjt rackarliv -
fö kaara vell fösöga
o slåss na daj fått jöga.

O Gammalstörpa boa kom
o sloss mä fölk fraa Asarom
o Villan da ga Jyne
ajjt lett o bloet tryne.
Men sajnafölket jöll ihob
o tjoade mä höja rob,
saa innet främmat toa
te slåss mä Jämseboa.
Saa kom da riannes polis -
men di feck stryg på kaaravis
å Söna-Jonas hera
som jeck o finkulera

Na Jämse länsman kom te schuss
mä fjäringsmän i sin karuss -
di lajaste i Blegen,
då ble de slud me legen.
Paa slassmål satte di ajjt stopp
o hoddna fyllade di opp,
o tosinnan tröttna
ajjt sticke framöd nöttna.
Nu ä da inte som förud
fö Hajle maakad daa äslud.
Ja,alltin haa ajn ajnne
saa gaa daa haar ajn vajnne.