Första förband-hjälp i mjölktältet!

Första förband-hjälp i mjölktältet!

Om olyckan är framme, eller du får skoskav, tillhandahåller

Olofströms FRG (Frivilliga resursgrupp) förbandsmaterial m.m

Det finns i mjölktältet på marknadsområdet