Entréer

Holje marknads gäster välkomnas av av Lionsmedlemmar som tar emot med ett leende på läpparna. Extra glada blir de om ni lägger en slant i entrétunnorna. Vi fortsätter med nymodigheten som infördes 2016 att ta emot bidrag med hjälp av Swish.

Vid firandet av Holje Marknad  2003 infördes på nytt en entréavgift
till marknadsområdet. Många var de som förra året med glädje
kände sig manade att betala kronan och antalet som valde att
lägga ytterligare en slant var stort,i synnerhet på väg ut efter marknadsrundan.

Den upptagna, entrén, innebar, under 2018 års Holje Marknad, ett
tillskott i Lions hjälpkassa på över 30.000 kronor.

”Entré-tunnorna" kommer att finnas uppställda invid entrérna och
avgiften är precis lika låg som förra året. Vi anpassar oss till det
kontantlösa samhället, så nu går det även bra att ”Swisha”.
Pengarna kommer oavkortat att gå tillbaka till barn och
ungdomar i Olofströms kommun.

Lions Club Olofström riktar ett stort tack för hjälpen.

Många av våra annonsörer ser en annons i vår tidning som ett sätt
att hjälpa Lions att hjälpa.