Entré

Vid firandet av Holje Marknad 2003 infördes på nytt en entréavgift till marknadsområdet. I motsats till tidigare entréavgifter begränsades entrén till en krona. Många var de som förra året med glädje kände sig manade att betala kronan och antalet som valde att lägga ytterligare en slant var stort, i synnerhet på väg ut efter marknads-rundan.

"Entré-tunnorna" kommer att finnas uppställda invid entréerna och avgiften är precis lika låg 1 krona

Den peng du lägger, dubbleras  av Olofströms Kommun.

Har ni problem att växla in era gamla mynt och sedlar lägg dem i våra entrétunnor på Holje Marknad!

Vi i Sverige befinner oss nu i en ekonomisk omställning fram till den 30 juni kan man fortfarande använda de gamla mynten men 1 juli är de odugliga som betalningsmedel, utbytet innebär att de äldre 100- och 500-kronorssedlarna och de äldre 1-, 2- och 5-kronorsmynten blir ogiltiga att betala med efter den 30 juni 2017.

Visar du som besökare samma generositet som tidigare år kan entrékronan till Lions hjälpkassa fyrdubblas!