Knallarna

Knallarna Försäljningen i marknadsstånden och knallarna som besöker marknaden är en viktig del av Holje Marknad och marknadsstånden täcker en stor del av marknadsfältet med sina 400st marknadsstånd.

Försäljningen i marknadsstånden och knallarna som besöker marknaden är en viktig del av Holje Marknad och marknadsstånden täcker en stor del av marknadsfältet med sina 400 st marknadsstånd.

Det kommer mellan cirka 200 knallar varje år och 70-75 % av knallarna återkommer år efter år, de trivs med vår marknad och våra marknadsbesökare.

De senaste åren har bara mindre förändringar gjorts i layouten för att göra det lättare för marknadsbesökarna att hitta ”sin knalle” att handla av.