News & Article

Årtal: 2018-2019

NSR
Barndiabetesfonden

Överskott från damernas kaffevagn Barndiabetesfonden stödjer forskning vars syfte är att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar

Lions Forskningsfond

Lions forskningsfond ger varje år forskningsanslag till icke disputerade forskare så att dessa med sin forskning kan hitta nya kreativa sätt att bekämpa folksjukdomar

Lions Quest

Ett program för lärare som bl.a. stävjar mobbing