News & Article

Årtal: 2008-2009

Lions Quest

Lions-Quest är ett led i Lions förebyggande arbete mot drogmissbruk och vänder sig till elever från förskola upp till högstadiet.

Lions Ungdomsläger

Lions Clubs Internationals ungdomsutbytesprogram är byggt på Lionismens första syfte – Att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk.

Röda Fjädern

Insamling 4 april genom försäljning av pins och påskris i Olofström

Viktoriafonden

Från Lions damers kaffeservering på Holje Marknad 2008