News & Article

Årtal: 2005/2006

Jordbävningen i Pakistan

Insamling vid julskyltningen i Olofström,Kyrkhult samt på Fritzatorpet under Jul och Nyårshelgerna 2005.

Kyrkorna Hjälper

Hjälp till transport till Litauen samt utdelni´ng av 70 st matpaket