News & Article

Årtal: 1967/1968

Folkhögskolan

Till Jämshögs, Gränums och Folkhögskolans idrottsföreningar överlämnades 800 kr för inköp av ergometercykel.

Stiftelsen Värnet

Stiftelsen Värnet 5.000 kronor för deras aktivitet Gyllene Jubileet”.

Vatten i Indien

Anslogs 10.000 kr till aktiviteten ”Vatten till miljoner” i Indien.