HAJLE MAAKAT (på Villand-Västra Blekinge dialekt)

Dikten om Hajle maakat (Holje marknad) är skriven av Axel Svensson. Han föredrog att uppträda under ”artistnamnet” Axel de la Nietze. Han föddes 1878 och växte upp i Nyteboda med omgivningar. Från unga år fram till 1935 arbetade Axel sig fram över stora delar av världen. Vid hemkomsten bosatte han sig i samhället Immeln. Det skrivna ordet följde honom hela livet. Efter hemkomsten blev han snabbt en lika flitig som aktad bygdeskildrare. År 1939 lät han trycka sin enda bok – SVART GRANIT, Berättelser från Stenbäraland. I denna bok föddes dikten om Holje marknad, ett mästerstycke i den svåra konsten att skriva på dialekt

Da va ajn stoa höjtisda na Hajle maakat skulle va, då ble da liv o röra, då täpptes alla dööra. Då ble haenda stua tom – fö alla väja gaa te Rom saavajl som maakasplassen, sa gamle Schäjte-Massen, o däa feck Sissa selkeschal å Åga-Nessa Jössa Kal, o limenad i tältet som sto där ud på fältet. O Hanna feck na salmebog å Renlis-Schän i Myllekrog, sin åd daj sackapinna tes bugarna ble stinna. O Backa-Johan köpte krus o lajjaskrällen fö sett hus, sin bjö han in sin käring te Hölmens på förtäring. O däa va fölk som konne spå, o anra sto o lyddes på, o alla tjöbte järna ajt koat mä lyckans stjärna. Affäranna di jinge bra, o däa va allt ajn velle ha: ba studa, tjö o hajsta, o allting å daj bajsta. O däa va väsen, sånn o staj, mä prad o glams o trevlett skaj, o maakasgåva tjöptes o framtisplanar stöptes. Påättemeddan ble da tjiv o slassmål o ajjt rackarliv – fö kaara vell fösöga o slåss na daj fått jöga. O Gammalstörpa boa kom o sloss mä fölk fraa Asarom o Villan da ga Jyne ajjt lett o bloet tryne. Men sajnafölket jöll ihob o tjoade mä höja rob, saa innet främmat toa te slåss mä Jämseboa. Saa kom da riannes polis – men di feck stryg på kaaravis å Söna-Jonas hera som jeck o finkulera Na Jämse länsman kom te schuss mä fjäringsmän i sin karuss – di lajaste i Blegen, då ble de slud me legen. Paa slassmål satte di ajjt stopp o hoddna fyllade di opp, o tosinnan tröttna ajjt sticke framöd nöttna. Nu ä da inte som förud fö Hajle maakad daa äslud. Ja,alltin haa ajn ajnne saa gaa daa haar ajn vajnne